แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2554

แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2554

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่แบบสำรวจฯ

(สิงหาคม 2554)

About the Author