3.ระเบียบ ประกาศต่างๆ

ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน ระบบพนักงานราชการ

 

1. NEW!! หนังสือแจ้งส่วนราชการ : การจัดทำคำขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

รอบที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ NEW!!alt

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตาราง พรก ๑ – ๓

2. การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4

คลิ๊กที่นี่ >>เอกสารประกอบการสัมมนาและแบบฟอร์ม…..พรก. 1 – 3

 

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด !!

***************

ประกาศ คพร.

 
 
*****
อัตราแรกบรรจุใหม่ หมายถึง อัตราแรกบรรจุตาม "ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555"
อัตราแรกบรรจุเดิม หมายถึง อัตราแรกบรรจุตาม "ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554"
*****
 
 
หนังสือเวียน
 
 
 
 
 
 
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 alt

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

alt
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 alt
alt
alt
alt
alt
   
 
3. ประกาศอื่นๆ

alt เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ alt
VN:F [1.9.11_1134]
Like?
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>